Slušajte one koje volite

Milioni ljudi u svijetu žive sa gubitkom sluha Zapravo, 466 milona ljudi širom svijeta

34 miliona od toga su djeca

Do pet od 1000 novorođenčadi rađa se sa gubitkom sluha ili ga steknu po rođenju. A 4 do 11 na 10.000 školske djece pate od teškog gubitka sluha već u ranom djetinjstvu.

Gubitkom sluha je pogođena jedna trećina stanovništva starijih od 65 godina

To čini gubitak sluha trećim najčešćim hroničnim zdravstvenim stanjem kod starijih osoba

Jedan od glavnih uticaja gubitka sluha odražava se na individualnu sposobnost komnuniciranja sa drugima.

Isključenje iz komunikacije može imati značajan uticaj na svakodnevni život, uključujući razvoj i obrazovanje djeteta, jednakost mogućnosti, osjećanja usamljenosti, izolaciju, depresiju i frustraciju.

Ljudi sa gubitkom sluha imaju korist od rane identifikacije: česte provjere sluha mogu pomoći da se omogući rano otkrivanje i brz, odgovarajući tretman.

Činjenice i brojke

Povećava se broj ljudi sa gubitkom sluha

Raspon sluha

Provjerite svoj prag sluha

Život bez rješenja za sluh

Netretiran gubitak sluha može voditi do…

Sluh je za svaku dob

Populacija preko 65 godina

pogođena gubitkom sluha

Kako prepoznati simptome

Prepoznajte znakove gubitka sluha kod sebe i svojih bližnjih

Ljudi sa gubitkom sluha imaju korist od ranog prepoznavanja

Gubitak sluha u djetinjstvu

34 miliona djece ispod 15 godina širom svijeta pogođeno je gubitkom sluha

Pogoršan sluh utiče na živote djece I društvo

Pogađa govor, jezik i razvoj kognitivnih sposobnosti

Kako prepoznati simptome kod djece

Koji su znakovi?
  1. Hearing loss is on the rise: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018)
  2. Hearing range: © MED-EL
  3. Life without Hearing Solution: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018) / Bidadi, S., Nejadkazem, M. and Naderpour, M. (2008). The relationship between chronic otitis media–induced hearing loss and the acquisition of social skills. Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 139(5), pp.665-670. / Gopinath, B., Hickson, L., Schneider, J., McMahon, C., Burlutsky, G., Leeder, S. and Mitchell, P. (2012). Hearing-impaired adults are at increased risk of experiencing emotional distress and social engagement restrictions five years later. Age and Ageing, 41(5), pp.618-623. / Jopling, K. (2017). Hearing Loss and older people. Royal Voluntary Service, p.12. Available at:https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/Uploads/Documents/Reports%20and%20Reviews/hearing_loss_and_older_people.pdf (October 2018) / Raine, C., Atkinson, H., Strachan, D. and Martin, J. (2016). Access to cochlear implants: Time to reflect. Cochlear Implants International, 17(sup1), pp.42-46.
  4. Hearing is timeless: general statements, no need for reference
  5. People over 65 years: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018) / Chien W, Lin FR. Prevalence of hearing aid use among older adults in the United States. Arch Intern Med. 2012;172:292–293 / Special Report on Hearing in Older Adults (2018). Available at: https://www.medel.com/docs/default-source/awareness-and-corporate-communication/special-reports/special-report-2---older-adults/special-report-2-hearing-in-older-adults_engl.pdf?sfvrsn=4a36c847_14 (October 2018)
  6. How to recognise the symptoms: © MED-EL
  7. People with Hearing Losss Benefit from Early Id.: general statements, no need for reference
  8. Childhood hearing loss: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018) / Hearring Report (2014). Switched on for Life. Available at: http://www.medel.at/wp-hearring/wp-content/uploads/2015/01/Hearring-Report-11-14.pdf (October 2018)
  9. Hearing Impairment Impacts Children’s lives…: Hearring Report (2014). Switched on for Life. Available at: http://www.medel.at/wp-hearring/wp-content/uploads/2015/01/Hearring-Report-11-14.pdf (October 2018)
  10. How to recognise the symptoms: © MED-EL

Test sluha

Kada ste vi ili neko u vašem životu pogođeni gubitkom sluha, provjerite sluh, podstaknite svoje najmilije da također provjere svoj sluh i pružite im podršku.

/

Da li lako da komunicirate u razgovoru „jedan na jedan“ u tihom okruženju?

DA NE

Da li vam je lako razumjeti govor kada ima puno buke u pozadini (na primjer u restoranima, na aerodromima ili u trgovačkim centrima)?

DA NE

Da li vam je lako čuti kada slušate svoju porodicu, prijatelje i komšije?

DA NE

Da li vam je lako razumjeti doktore, trgovce i druge nepoznate osobe?

DA NE

Da li vam je lako čuti preko telefona?

DA NE

Da li vam je lako slušati filmove, predavanja itd.?

DA NE

Vaši rezultati

Molimo vas da uzmete u obzir da ovaj test nije zamjena za profesionalni test sluha. Preporučujemo da vaš sluh testira ljekar specijalista.

Kontaktirajte

Mi u MED-EL-u, vam možemo pomoći da nađete specijalistu za sluh u vašoj blizini i odgovorićemo rado na sva pitanja koja imate

Budite u kontaktu sa nama putem forme ispod i recite nam kako možemo pomoći vama i vašim voljenim.

O sluhu

Istražite kako funkcioniše sluh i saznajte više o različitim tipovima gubitka sluha i mogućim rješenjima

Saznajte više

Widex slušni centri Bosna i Hercegovina

Slušna pomagala

Saznajte više
Report Right from the start Why early surgery for hearing implants is crucial
Interview The three pioneers MED-EL’s first three employees and the 1990's hearing health revolution
Essay Against all odds When Ingeborg and Erwin Hochmair started developing a cochlear implant that would allow users to understand speech, they were told it would never work.