Poslouchejte ty, které máte rádi

Milióny lidí na celém světě žijí se sluchovou vadou. Ve skutečnosti, 466 milionů lidí

34 milionů z nich jsou děti

Až 5 z každých 1000 dětí se narodí se ztrátou sluchu nebo ji získá brzy po narození. A 4 až 11 z 10 000 dětí ve škole trpí vážnou ztrátou sluchu z raného dětství.

Jedna třetina lidí starších 65 let má sluchové postižení.

To dělá ze sluchového postižení třetí nejčastější chronické onemocnění postihující starší část populace.

Jedním z hlavních dopadů ztráty sluchu je snížená schopnost jedince komunikovat s ostatními.

Odloučení z komunikace může mít významný vliv na každodenní život jedince, včetně vývoje a vzdělání dítěte, dosažení rovných příležitostí, způsobující dále pocity osamělosti, izolace, deprese a frustrace.

Lidé se sluchovým postižením mohou mít prospěch z včasné identifikace jejich sluchové vady: časté kontroly sluchu mohou pomoci vadu včas odhalit a umožnit tak rychlou a správnou léčbu.

Fakta a čísla

Sluchové vady jsou na vzestupu

Rozsah sluchu

Zkontrolujte si svůj rozsah slyšitelných zvuků

Život bez řešení sluchové vady

Neléčená sluchová vada může způsobit…

Sluch je nadčasový

Lidé nad 65 let

ovlivněni sluchovou vadou

Jak odhalit příznaky

Všimněte si příznaků ztráty sluchu u sebe nebo u Vašich blízkých

Lidé se sluchovým postižením mají prospěch z včasné identifikace jejich sluchové vady

Sluchová vada u dětí

34 milionů dětí ve věku do 15 let je postiženo ztrátou sluchu

Postižení sluchu ovlivňuje život dětí i společnost

Je ovlivněn vývoj řeči, jazyka a kognitivních dovedností

Jak rozpoznat symptomy sluchové vady u dětí

Jaké jsou příznaky?
  1. Hearing loss is on the rise: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018)
  2. Hearing range: © MED-EL
  3. Life without Hearing Solution: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018) / Bidadi, S., Nejadkazem, M. and Naderpour, M. (2008). The relationship between chronic otitis media–induced hearing loss and the acquisition of social skills. Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 139(5), pp.665-670. / Gopinath, B., Hickson, L., Schneider, J., McMahon, C., Burlutsky, G., Leeder, S. and Mitchell, P. (2012). Hearing-impaired adults are at increased risk of experiencing emotional distress and social engagement restrictions five years later. Age and Ageing, 41(5), pp.618-623. / Jopling, K. (2017). Hearing Loss and older people. Royal Voluntary Service, p.12. Available at:https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/Uploads/Documents/Reports%20and%20Reviews/hearing_loss_and_older_people.pdf (October 2018) / Raine, C., Atkinson, H., Strachan, D. and Martin, J. (2016). Access to cochlear implants: Time to reflect. Cochlear Implants International, 17(sup1), pp.42-46.
  4. Hearing is timeless: general statements, no need for reference
  5. People over 65 years: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018) / Chien W, Lin FR. Prevalence of hearing aid use among older adults in the United States. Arch Intern Med. 2012;172:292–293 / Special Report on Hearing in Older Adults (2018). Available at: https://www.medel.com/docs/default-source/awareness-and-corporate-communication/special-reports/special-report-2---older-adults/special-report-2-hearing-in-older-adults_engl.pdf?sfvrsn=4a36c847_14 (October 2018)
  6. How to recognise the symptoms: © MED-EL
  7. People with Hearing Losss Benefit from Early Id.: general statements, no need for reference
  8. Childhood hearing loss: The World Health Organization. Deafness and hearing loss. Available at: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (October 2018) / Hearring Report (2014). Switched on for Life. Available at: http://www.medel.at/wp-hearring/wp-content/uploads/2015/01/Hearring-Report-11-14.pdf (October 2018)
  9. Hearing Impairment Impacts Children’s lives…: Hearring Report (2014). Switched on for Life. Available at: http://www.medel.at/wp-hearring/wp-content/uploads/2015/01/Hearring-Report-11-14.pdf (October 2018)
  10. How to recognise the symptoms: © MED-EL

Test sluchu

Pokud jste Vy nebo někdo ve Vašem životě postižen ztrátou sluchu, zkontrolujte si Váš sluch a povzbuzujte i své blízké, aby kontrolu sluchu podstoupili také.

/

Je pro Vás snadné vést konverzaci jeden na jednoho v tichém prostředí?

ANO NE

Je pro Vás snadné rozumět mluvené řeči v hlučném prostředí (např. v restauraci, na letišti nebo v nákupním centru)?

ANO NE

Je pro Vás snadné porozumět, když posloucháte rodinné příslušníky, přátele nebo sousedy?

ANO NE

Je pro Vás snadné rozumět při konverzaci s lékařem, prodavačkou nebo jinými cizími lidmi?

ANO NE

Je pro Vás snadné vést konverzaci přes telefon?

ANO NE

Je pro Vás snadné poslouchat filmy, přednášky apod.?

ANO NE

Vaše výsledky

Vezměte prosím na vědomí, že tento test nenahrazuje vyšetření ušním lékařem. Důrazně doporučujeme, aby bylo vyšetření vašeho sluchu provedeno ušním lékařem.

Kontakt

Společnost MED-EL Vám může pomoci najít specializovaného ušního lékaře ve Vašem okolí a zodpoví Vám veškeré Vaše dotazy.

Spojte se s námi pomocí formuláře níže a dejte nám vědět, jak Vám a Vašim blízkým můžeme pomoct.

O sluchu

Zjistěte, jak funguje sluch a dovězte se více o různých typech sluchových vad a jejich řešeních.

Další informace
Report Right from the start Why early surgery for hearing implants is crucial
Interview The three pioneers MED-EL’s first three employees and the 1990's hearing health revolution
Essay Against all odds When Ingeborg and Erwin Hochmair started developing a cochlear implant that would allow users to understand speech, they were told it would never work.